Zapraszamy na dwudniową Konferencję

„Uniwersytety Trzeciego Wieku lokalnymi centrami międzypokoleniowej edukacji ekologicznej”

KRAKÓW
20-21 listopada​

WARSZAWA
27-28 listopada

O Konferencji

Włączcie Swój Uniwersytet Trzeciego Wieku do grona instytucji edukujących na rzecz zrównoważonego rozwoju!

Dowiedzcie się, jak włączyć zrównoważony rozwój do programu akademickiego UTW.

  • Jaką tematykę wykładów planować? Jakie zajęcia proponować słuchaczom? Jak zaangażować dzieci i młodzież i jak włączyć lokalną społeczność? Skąd zapraszać wykładowców?
  • Poznajcie inspirujące projekty, niezbędne źródła wiedzy i możliwości współpracy z ośrodkami akademickimi, ekologicznymi NGO i innymi UTW.

Wybierzcie dogodną edycję w lokalizacji pod Krakowem lub Warszawą. 

  • Koszty noclegu, wyżywienia i dojazdu z centrum miasta do hotelu konferencyjnego zapewnia organizator.

Zapraszamy na bezpłatne konferencje

Uczestnictwo w Konferencji pozwoli Uniwersytetom Trzeciego Wieku dołączyć do sieci „UTW przyjaznych Ziemi”.

O PROGRAMIE

Wykłady audytoryjne

Wysłuchaj świetnych prelegentów na temat ochrony atmosfery i klimatu; różnorodności biologicznej i gospodarowania na obszarach prawem chronionych; racjonalnego gospodarowania zasobami i zrównoważonego stylu życia.

Seminaria i panele dyskusyjne

Dowiedz się, jak praktycznie wdrożyć międzypokoleniową edukację ekologiczną na UTW: jakie masz narzędzia edukacyjne, jakie są lokalne zasoby przyrodnicze i edukacyjne oraz źródła informacji dla zarządzających UTW.

Warsztaty i zajęcia praktyczne

Pracuj z pełnymi pasji warsztatowcami i inspiruj się proponowanymi aktywnościami.

Integracja i zabawa

Zakoleguj się z innymi UTW przyjaznymi Ziemi podczas zajęć i kolacji integracyjnej.

Kogo zapraszamy?

Bezpłatne zgłoszenia przyjmowane są od:

  • liderów i członków UTW,
  • liderów i członków i innych organizacji edukacji seniorów,
  • przedstawicieli rad naukowych UTW – seniorów i przedstawicieli kadry profesorskiej partnerskich uczelni wyższych,
  • edukatorów ekologicznych i przedstawicieli lokalnych NGO oraz centrów edukacji ekologicznej,
  • przedstawicieli lokalnych społeczności, w tym przedstawicieli JST, współpracujących organizacyjnie i merytorycznie z UTW (np. dyrektorzy szkół i nauczyciele, dyrektorzy domów kultury, kierownictwo gmin etc.).

Konferencja Kraków

20-21 listopada 2019

PROGRAM KONFERENCJI

1 dzień
11.00Zbiórka przy Dworcu Głównym w Krakowie
11.00 – 12.30Przejazd do hotelu konferencyjnego  i zakwaterowanie
13.00 – 14.00Obiad
14.00 –Konferencja audytoryjna: prelekcje
W trakciePrzerwa kawowa
            – 18.00Panel dyskusyjny
 19.30Kolacja
2 dzień
8.00 – 9.00Śniadanie
10.00 – 11.30Seminarium audytoryjne
11.30 – 12.00Przerwa kawowa i wykwaterowanie
12.00 – 15.00 Warsztaty
15:00 – 16-00Obiad
16.00 Wyjazd na Dworzec Główny w Krakowie
(dojazd ok 17.00 w zależności od warunków drogowych)

Organizatorzy zastrzegają sobie dokonywanie zmian w programie.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Szary Residence, ul. Parkurowa 1, 32-091 Michałowice

Konferencja Warszawa

27-28 listopada 2019

PROGRAM KONFERENCJI

1 dzień
11.00Zbiórka przy Dworcu Centralnym w Warszawie
11.00 – 12.30Przejazd do hotelu konferencyjnego  i zakwaterowanie
13.00 – 14.00Obiad
14.00 –Konferencja audytoryjna: prelekcje
W trakciePrzerwa kawowa
            – 18.00Panel dyskusyjny
 19.30Kolacja
2 dzień
8.00 – 9.00Śniadanie
10.00 – 11.30Seminarium audytoryjne
11.30 – 12.00Przerwa kawowa i wykwaterowanie
12.00 – 15.00 Warsztaty
15.00 – 16.00Obiad
16.00 Wyjazd na Dworzec Centralny w Warszawie
(dojazd ok 17.30 w zależności od warunków drogowych)

Organizatorzy zastrzegają sobie dokonywanie zmian w programie.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Trylogia, ul.Józefa Poniatowskiego 46, 05-220 Zielonka

Zgłoszenia na Konferencje

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.11.2019
Zgłoszenie w imieniu członków przesyła organizacja lub urząd 
Uwaga: ilość miejsc ograniczona!

Certyfikat „UTW Przyjazny Ziemi”

Czym jest sieć „UTW Przyjaznych Ziemi” 
Sieć, zainicjowana przez Fundację Ziemia i Ludzie, zwiększa trwałość projektów edukacyjnych realizowanych przez UTW na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kto należy do sieci?
Sieć tworzą Uniwersytety, które zaczęły wprowadzać tematykę edukacji ekologicznej dla swoich słuchaczy i lokalnych społeczności w ramach projektów „Zielonej Wiedzy dla UTW”. Do sieci, jako jej partner, należeć może każda inna organizacja senioralna lub będąca interesariuszem aktywizacji seniorów.

Co zyskuje UTW dzięki przynależności do Sieci?
Sieć pozwala na wzmocnienie wzajemnych kontaktów, wymianę doświadczeń także poza czasem trwania projektów, budowę zaplecza merytorycznego, organizacyjnego i kadrowego dla dalszego wdrażanie edukacji ekologicznej na UTW. A przede wszystkim – tworzy poczucie przynależności i dumy z bycia organizacją proekologiczną, aktywną w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Nasi Patroni

Kontakt

Fundacja Ziemia i Ludzie

Celem Fundacji jest realizacja idei zrównoważonego rozwoju, zakładającego rozwój społeczny i ekonomiczny powiązany z ochroną środowiska naturalnego. 


Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ziemia i Ludzie

Przewiń do góry